יום ראשון, 21 בספטמבר 2008

70 שנה לפני +Nike

כבר ידעו את הכח של שילוב שני מותגי על.
מרצ'נדייז מאולימפיאדת ברלין 1936: