יום שבת, 24 בינואר 2009

פרסום משכנע במיוחד

פרינט עצמי של משרד פרסום צרפתי.
הכותרת - "פרסום משכנע במיוחד"